PÁRTOK 


Pártok álláspontja járványhelyzetről, a gazdaság állapotáról, válságkezelésről, a gazdaság újraindítását célzó intézkedésekről.

Pártok állásfoglalása kormányzati lépésekről, a költségvetést érintő változásokról. Pártok alternatív javaslatai annak ismeretében, hogy az Orbán-kormány fogyasztási adókra helyezte a költségvetés bevételeinek súlypontját, ugyanakkor a fogyasztás drámaian lecsökkent, így a költségvetés bevételi oldalának legérzékenyebb pontja sérül legjobban.

Pártok javaslatai a válságkezelés körébe tartozó támogatások köréről és kedvezményezetti köréről, kisvállalkozások megsegítéséről, a gazdaság részleges leállása, munkahelyek megszűnése miatti jövedelemkiesés pótlásáról és a várhatóan  kialakuló krízishelyzetek kezeléséről.

Pártok álláspontja a médiahelyzetről, uniós ügyekről, uniós költségvetésről, külpolitikáról, az Orbán-kormány elosztást és beruházások támogatását érintő politikájáról, szociális kérdésekről illetve a Lánchíd és Váralagút felújításának kormányzati támogatásáról.

Pártok véleménye az összefogásról, közös jelöltekről, közös indulásról, közös listáról, ellenzéki konra média létesítéséről és árnyékkormány felállításának időszerűségéről.

Pártok válaszai a ZINFO portálon olvasható, pártoknak szánt kérdésekre.

 • 2020-ban az ellenzék legerősebb pártja

  DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

  " Mi, a DK-ban egy szabad, boldog, nyugatos országot akarunk teremteni, ahol európai színvonalon, európai értékek szerint élhetnek a magyar polgárok. "

  BŐVEBBEN

" A Demokratikus Koalíció célja, hogy összehozza az országot, hogy a kevesek Magyarországa helyet a Sokak Magyarországát teremtse meg. "

" Gyurcsány Ferenc vezetésével újra otthonoddá tesszük Magyarországot, olyan hellyé ahol jó élni, ahova jó hazajönni. A Sokak Magyarországa című 800 pontból álló kormányprogramunk a garancia arra, hogy közösen egy jobb, és élhetőbb Magyarországot csinálunk. "

" Közösen rendbe tesszük a kórházakat, és megszüntetjük a várólistákat. Visszaadjuk a pedagógusok megbecsülését, gyermekközpontú, modern oktatást alakítunk ki. Lehetővé tesszük, hogy mindenki tanulhasson, aki elég tehetséges és szorgalmas. Szélesre tárjuk az egyetemek kapuit, és visszaadjuk azok autonómiáját. "

" A DK 3000 milliárdos átfogó gazdasági és szociális javaslatcsomagja a koronavírus járvány következményeinek kormányzati kezelésére 

Nemzetközi tapasztalatok alapján, tanulmányozva a nemzetközi és hazai szakértők javaslatait, valamint egyes szakszervezetekkel tartott konzultációt követően a Demokratikus Koalíció az alábbi javaslatokat teszi a koronavírus járvány szociális, gazdasági következményeinek kormányzati kezelésére:

 A legsürgetőbb feladat a munkahelyek megmentése, a kieső bérek, jövedelmek pótlása. Javasoljuk, hogy mindazok számára, akik a veszélyhelyzet kihirdetése óta elveszítették az állásukat, vagy azóta fizetés nélküli szabadságon vannak, a kormány korábbi bérük 80 százalékának megfelelő keresetpótló támogatást fizessen. A támogatás felső határát a nemzetgazdasági átlagkereset másfélszereséhez kell igazítani.
    A járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt állásidőre az állami és önkormányzati közszolgálatban, intézményekben, valamint a köztulajdonban lévő cégekben dolgozók a teljes alapbérüket megkapják. Ahol a veszélyhelyzet elrendelése miatt a munkavállalók nem tudják felvenni a munkát, ott a kormány foglaljon állást az állásidő alkalmazása mellett. A kormány a bölcsődei, óvodai és iskolai nevelési és oktatási területen dolgozók esetén rendelje el az állásidőt a munkát fel venni nem tudó alkalmazottak számára.
    Az álláskeresési támogatás folyósítási ideje hat hónapra emelkedik. A már lejárt álláskeresési támogatás folyósítási ideje a veszélyhelyzet végét követő hónap utolsó napjáig automatikusan meghosszabbításra kerül. "

 • 1994 és 1998, illetve 2002 és 2010 között Magyarország kormányzó pártja volt.

  MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT

  A Magyar Szocialista Párt magyarországi szociáldemokrata párt, 1990 óta jelen van az Országgyűlésben. 

  BŐVEBBEN

" Minden korábbinál nagyobb szükség van a szabad önkormányzatokra. A helyi erőforrásokra és partnerségekre építő területi fejlődéshez érdemi erőforrásokat és kompetenciákat kell rendelni. Azt akarjuk, hogy a települési önkormányzatok feladat-ellátási, gazdasági és szakmai önállósággal rendelkezzenek mindazon közszolgáltatások megszervezésében és működtetésében, amelyek a helyben lakó emberek életének meghatározó feltételei, ilyen az oktatás és a szociális ellátás szervezése és működtetése is. "

" Az MSZP javaslata Magyarország 2021. évi központi költségvetéséhez

Magyarország a válság első hónapjait éli. A koronavírus-járvány a lakhelyelhagyási korlátozásra épülő kezelés eredményeképp talán enyhíthető lesz, ezzel együtt a vírus elleni védőoltás kifejlesztéséig a járvány újabb hullámait szenvedhetjük el.

A gazdaság kényszerű leállításának társadalmi hatásai azonban már nagyon is érzékelhetők:

    több százezer ember veszítette el munkáját,
    
    mellettük több százezer ember jövedelme csökkent,
    
    a nemzetközi gazdaság lassulásának következményei pedig még meg sem érkeztek.

A jelentős gazdasági válság átrendezi a hétköznapi életet, tömeges napi megélhetési gondokat okoz és tartósan beavatkozik életmódunkba. 

A sikeres újjáépítés záloga a védelem, a fejlesztés és a tudás, ezért az MSZP javaslatai a költségvetéshez az embereket, az újjáépítést szolgálják:

    megállítani a jövedelem- és fogyasztás csökkenését, fenntartani a hétköznapi megélhetés kereteit,
    
    értékteremtő új munkahelyek létrehozását ösztönözni, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország fenntarthatóvá és igazságossá váljon,
    
    tudás és képességek elsajátítását elősegíteni minél többeknek, hogy sikeres és eredményes életet biztosíthassanak családjuknak. "

 • Az új politikai generáció!

  MOMENTUM  MOZGALOM

  " Olyan társadalmat építünk, melyet nem ideológiai harcok osztanak meg, hanem megoldások tartanak össze. Van remény! "

  BŐVEBBEN

" A Momentum Mozgalom (röviden Momentum) egy 2017 márciusában alakult, centrista magyarországi politikai párt, amely országosan akkor vált ismertté, amikor 2017 januárjában – még egyesületként – benyújtott egy, a 2024. évi nyári olimpiai játékok budapesti megrendezéséről szóló népszavazási kezdeményezést. "


" A Momentumot nem politikusok, hanem fiatal tanárok, orvosok, mérnökök alapították.
Mögöttünk nem oligarchák, hanem az emberek állnak. Mi látjuk a parlamenti munkába belefásultak és a hatalomtól megrészegültek hibáit is. Az itthon maradtak hazaszeretete és az elvándoroltak honvágya hajt minket előre. Azért dolgozunk, hogy vérfrissítést hozzunk a politikába. Hogy kevesebben költözzenek el Magyarországról, és többen jöjjenek haza.
Kormányprogramunk független szakértők szerint is a legjobb: célunk, hogy végre megoldjuk az emberek valódi problémáit, és Magyarország története sikertörténetté váljon. Ehhez friss lelkesedésre, nyitott fülekre, és új gondolatokra van szükség.
 Momentum Mozgalom (röviden Momentum) egy 2017 márciusában alakult, centrista magyarországi politikai párt, amely országosan akkor vált ismertté, amikor 2017 januárjában – még egyesületként – benyújtott egy, a 2024. évi nyári olimpiai játékok budapesti megrendezéséről szóló népszavazási kezdeményezést. "

 • A Jobboldali Ifjúsági Közösség 2003-ban alakult párttá.

  JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT

  A Jobbik Magyarországért Mozgalom magát értékelvű, konzervatív, módszereiben radikális nemzeti és keresztény pártként definiálja.

  BŐVEBBEN

" A Jobbik Magyarországért Mozgalom a társadalmi igazságtalanságot nem fogadja el alapvető szükségszerűségnek, mert az ellen lehet és kell is küzdeni. Tisztában vagyunk minden evilági, emberi alkotás tökéletlenségével, de valljuk, hogy a mostaninál igazságosabb társadalom építhető, amennyiben létezik hozzá valódi, hiteles politikai akarat és a megvalósításához szükséges következetesség.  "


" Elfogadhatatlan számunka az az uniós tagság, amely nemzeti függetlenségünk végzetes megcsonkításával jár! Elfogadhatatlan, hogy a gazdagok és a szegények életszínvonala között fényévnyi a távolság! Elfogadhatatlan, hogy a politika gazdasági magánérdekek kiszolgálója, ahelyett, hogy a közösség érdekeit képviselné! Elfogadhatatlan, hogy a közélet szőnyeg alá söpör vagy álvitákkal leplez olyan nemzetstratégiai kérdéseket, mint például a népességfogyás, a cigányság helyzete, a nemzeti vagyon kiárusítása vagy környezetünk tragikus állapota! Elfogadhatatlan, hogy a törvények egyre erősebb jogbiztonságot garantálnak a bűnözőknek, és egyre kevésbé védik a tisztességes polgárokat! Elfogadhatatlan a magyar társadalom tragikus demográfiai helyzete, lelki és egészségügyi állapota, önpusztítása! Miközben a pártok mozdulatlanok és némák, sorskérdéseink megoldatlansága tettekért kiált! "

 • Eredeti neve Lehet Más a Politika.

  LMP - ZÖLD PÁRT

  Az LMP – Magyarország Zöld Pártja 2009-ben alakult magyarországi politikai párt.

  BŐVEBBEN

Alapítónyilatkozata szerint a liberális, balközép és közösségelvű konzervatív politikai hagyományokból is építkező, de önmagában koherens, ökológiai és radikális demokrata politikai irányvonalat követ 


" A legfontosabb kérdéseknek a részvételi és képviseleti demokrácia minőségét, a társadalmi igazságosságot, valamint a környezetvédelem és az ökológiai fenntarthatóság kérdéseit tekintik.

A párt fő témái a környezetvédelem és fenntartható fejlődés mellett a jelenlegi politikai elit korrumpálódása, a baloldali-jobboldali felosztás értelmetlensége. Célja a társadalom és a politikai elit közötti távolság csökkentése. 2010-ben 7,48%-ot ért el, így parlamenti párttá vált. "

 • 2016 óta PM helyett a Párbeszéd rövidítést használja.

  PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT 

  A Párbeszéd Magyarországért (Párbeszéd) 2013-ban alakult magyarországi politikai párt, amely magát baloldali, zöld pártként határozza meg.                        

  BŐVEBBEN 

 " A pártot a Lehet Más a Politika pártból kilépett tagok alapították meg, miután az LMP 2013. január 26-i kongresszusa nagy többséggel megerősítette a novemberi döntést, mely szerint nem lépnek szövetségre az Együtt – a Korszakváltók Pártjával. Nem sokkal később, március elején az új párt szövetséget hozott létre az Együtt – a Korszakváltók Pártja mozgalommal, amely közben szintén párttá alakult.
2016 szeptemberében a párt új logót vezetett be és a PM helyett a Párbeszéd rövidítést használja. "


" Mit jelent a válságkezelő alapjövedelem?
A válságkezelő alapjövedelem minden magyarországi felnőtt lakosnak legalább havi 100 ezer forint jövedelmet garantál azáltal, hogy ha szükséges, 100 ezer forintig erre az összegre kiegészíti az egyéb típusú jövedelmét (munkabér, nyugdíj, támogatások stb.). 

Gyermek után is járna a válságkezelő alapjövedelem?
A kiskorúak után legalább 50 ezer forintra jogosult a család gyermekenként, a gyermeküket egyedül nevelők és a nagycsaládosok pedig ennél magasabb összegre jogosultak.
A kiegészítés akkor jár, ha a családi pótlék és a gyermekek utáni adókedvezmény összege együttesen nem éri el ezt az összeghatárt.

Ki kapja a válságkezelő alapjövedelmet?

Minden olyan, életvitelszerűen Magyarországon élő felnőtt magyar lakos, akinek a jövedelme (bére, nyugdíja stb.) összesítve nem éri el a 100 ezer forintot.
Minden olyan, életvitelszerűen Magyarországon élő magyar kiskorú, akinek jelenleg folyósított támogatása nem éri el az 50 ezer forintot.  A gyerekek után járó alapjövedelem a családban lévő egyik szülő, vagy gondviselő számára kerül kiutalásra. "

PÁRTOK  ELNÖKEI


 • Img

  Magyar miniszterelnök 2004-2009 

  GYURCSÁNY FERENC

  A 2011-ben alakult Demokratikus Koalíció pártnak alakulástól az elnöke.

  BŐVEBBEN

 • TÓTH BERTALAN 

  2018-tól az MSZP  elnöke.

  BŐVEBBEN
 • Img


  FEKETE GYŐR ANDRÁS

  A Momentum Párt első elnöke. 2020 júniusában újra megválasztották a párt elnökének.

  BŐVEBBEN
 • Img


  JAKAB PÉTER 

  2020. január 25-én választották a Jobbik Magyarországért Mozgalom párt elnökévé.

  BŐVEBBEN
 • Img


  SCHMUCK ERZSÉBET

  2019-től az LMP párt társelnöke. 

  BŐVEBBEN

 • Kendernay János 

  2019-től az LMP párt társelnöke. 

  BŐVEBBEN
 • Img


  SZABÓ TÍMEA 

  2013-tól a Párbeszéd párt társelnöke.

  BŐVEBBEN
 • Img

  2019 október 13-tól Budapest főpolgármestere.

  KARÁCSONY GERGELY 

  2014-tól a Párbeszéd párt társelnöke.

  BŐVEBBEN